Furgell Pansa

Ik ben een heilsdoener

Ik ben een heilsdoener

Ik ben een heilsdoener, prediker en zaaier van het goede “oogst.” Mijn schaduw overschaduwt lucht als ‘air freshener’……mijn aroma is airconditioning, wie mij inhaleert wordt bezeten van geluk

“Ode, ode”, de samenhorigheid en respect!

Lang leven! De kracht van “éénheid.”

De kracht van de gemeenschap heeft de ban van  éénzaamheid verminkt, heerst en verdeeldheid  stonden verslagen aan de zijlijn te kijken hoe diversiteit en eenheid de glorie in de wacht sleepte; wat ons verbindt zorgt voor visie en zicht op ons gemeenschap. De kracht verbinding is het begin van wijsheid en kennis.

Praten, communiceren en naar elkaar luisteren brengt ons dichterbij het licht van de IJtunnel, “er is geen haast dan naast elkaar; zij aan zij en bij elkaar horen”, want dat is streven naar harmonie. De streven naar harmonie is de zoektocht naar pure honing.

Laten wij als gemeenschap bloeien tot de ongekende standaardlimiet van ons geweten, laten wij onze buurt maken tot de broeinest van dromen jagers en bruggenbouwers, het ga jullie goed!