Furgell PansaWie is Furgell?

Maak kennis met Furgell

Furgell Pansa, is een dichter, performer, duizendpoot en schrijver van prozagedichten. Een jongeman die houdt van dichten, die van zijn hobby ook zijn werk heeft gemaakt.

Hij verzorgt workshops op het gebied van kunst, heeft een groot netwerk onder de jongeren in Bijlmer Oost, en is gedreven om jongeren de tools te geven om hun talenten in te zetten en actief te worden in hun omgeving/buurt. Furgell Pansa staat bekend als de liefdevolle dichter met een warme vocale stem die ratio scherpe volzinnen aan elkaar bindt.

Furgell pansa heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een echte taalkunstenaar. De dichter is een multitasker in het dichten met woorden… hij wordt overal geboekt om te komen voordragen, de dichter overal dichten met zijn kennis bijv. op verjaardagen, huwelijksjubileums, begrafenissen, trouwerijen, borrelavonden, evenementen, festivals, scholen, musea’s, gemeentehuizen en theaters. Furgell Pansa is dichter die prozabundels uitgeeft en schrijft.

In April heeft Furgell zijn nieuwe bundel gepresenteerd genaamd Haat en Liefde bij Ru Paré Cultureel Centrum Amsterdam.

In deze dichtbundel – genaamd Haat en liefde – ziet hij zijn eigen leven als een minnares, een tijdgenoot waarmee hij alles blootlegt op een zeer intieme wijze.

Met deze dichtbundel treedt Furgell in de voetstappen van de beruchte en beroemde Surinaamse dichter R. Dobru. Het is Pansa gelukt om het heden en de toekomst op een authentieke en metaforische wijze aan elkaar te koppelen, van wieg tot graf.

Furgell Pansa publiceerde eerder een dichtbundel in het Nederlands, namelijk Poëzie is liefde, die uitgegeven werd in eigen beheer. Zijn nieuwste dichtbundel Haat en liefde is zowel Engelstalig als Nederlandstalig. Pansa vertelt poëtisch: “Ik geef het leven een andere gedaante, in de vorm van een lichaam, als een minnares die zijn hart veranderd heeft tot een echte liefhebber van het leven.”

Furgell vertelt over zichzelf

Ik ben Furgell Pansa. Ik ben 22 jaar en ik woon in Amsterdam Zuid-Ooost. Ik ben van Surinaamse komaf. Ik wil mijn gave en talent inzetten om de maatschappij te bedienen van verre afstanden met de vruchten van het leven; dat is namelijk dichten om dichter bij de mens te komen.

“Ik wil harten en nieren koppelen tot aan de uiteindes van de aarde.”

Het leven varieert in varianten met verschillende facetten, daarom wil ik mijn rug recht houden om bruggen te bouwen en zielen te kweken tot rechtvaardigers, dromers, bruggenbouwers en spelwisselaars.

“Dichter bij u”

Als dichter varieert mijn leven in variabelen van positieve bubbels. Ik bevind mij ten alle tijden in sterke en magische buien. Mijn taak is om nog dichter bij u te komen. De woorden die ik spreek zijn zoet, vurig en fris. Ik raak iedere snaar van verte met mijn tong.

Het ga jullie goed!

Optreden bij Keti Koti viering in Oosterpark